Spółka Smart Soft Solutions Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „ThermoEye”. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszami: Simpact Fund Sp. z o.o. oraz AgriTech Hub Sp. z o.o. realizujących projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Zapoznaj się z naszym sztandarowym rozwiązaniem

Dowiedz się więcej o zaletach ThermoEye. Zapraszamy również na stronę internetową produktu ThermoEye
2018_09_28_SSS_ThermoEye_063

Jak to działa?

Zapoznaj się z działaniem ThermoEye i odkryj jego zalety!
 • 1

  Ciągły monitoring

  Urządzenie dokonuje pomiaru temperatury w trybie całodobowym podchodzącym zwierzęcą. Umożliwia ciąglą kontrolę zwierząt.

 • 2

  Detekcja gorączki

  System analizując temperaturę stada oraz czynników środowiskowych, wykrywa zwierzę u którego wystąpił wzrost temperatury.

 • 3

  Powiadomienie

  W przypadku wykrycia chorego osobnika, system oznacza świnię farbą spożywczą oraz wysyła powiadomienie sms do hodowcy lub opcjonalnie do weterynarza.

 • 4

  Analiza danych

  Użytkownik może analizować historyczną temperaturę stada oraz otoczenia. Umożliwia to bardziej precyzyjny cykl produkcyjny.